O FIRMIE | SZKOLENIA | BIBLIOTEKA | KONTAKT
Jesteś: www.arthur.com.pl > O Firmie

Zapraszamy przedstawicieli NGO do bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach ARTHUR - Edukacja Biznesu.

Magniskin Oil
Zadbaj o swoją cerę
https://magniskinbeautyskinoil.com/

 

 

 

Dla NGO, czyli dla kogo?

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich organizacji pozarządowych (ang. Non Govermental Organization) działających na terenie Polski - od samorządów studenckich poprzez inicjatywy lokalne i ogólnopolskie aż po oddziały instytucji międzynarodowych.

Dlaczego oferujemy bezpłatne uczestnictwo w naszych szkoleniach?

W firmie ARTHUR - Edukacja Biznesu uważamy, ze dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa niezbędne są efektywne i dobrze zarządzane organizacje trzeciego sektora.  

Jak zgłosić chęć uczestnictwa?

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich organizacji pozarządowych działających w Polsce. Uczestników szkolenia może zgłaszać osoba zarządzająca organizacją lub osoba odpowiedzialna za zasoby ludzkie 
w organizacji zgłaszającej uczestnika
(Uwaga! - Zgłoszenia od innych osób nie będą rozpatrywane!). Zgłaszać można zarówno wolontariuszy jak i osoby zatrudnione w danej organizacji. 

Order now
Pas magnetyczny na ból pleców
https://taneralpro.com/

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 • nazwę organizacji, 
 • cele organizacji
 • formy działalności, 
 • adres strony www, 
 • kontakt, 
 • krótkie umotywowanie dlaczego właśnie zgłaszana osoba powinna odbyć bezpłatne szkolenie. 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem formularza lub poczty elektronicznej na adres. Na adres ten prosimy także kierować wszelkie pytania i uwagi. Osoba, zgłaszająca kandydata zostanie poinformowana o przyjęciu lub odrzuceniu uczestnika  na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. 

Warunki (regulamin) bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach otwartych firmy ARTHUR - Edukacja Biznesu:

1) Uczestnik, aby wziąć udział w szkoleniu, musi okazać:

 • wyciąg z rejestru stowarzyszeń (kopia) 
 • wypełnioną i podpisaną Kartę Uczestnika

2) Organizacja, delegująca uczestnika zobowiązana jest do umieszczenia banneru i/lub logo firmy ARTHUR - Edukacja Biznesu na swojej stronie internetowej na okres 1 miesiąca lub na wybranej przez ARTHUR - Edukacja Biznesu podstronie na okres 6 miesiecy, licząc od dnia rozpoczęcia szkolenia.

3) W ciągu miesiąca kalendarzowego tylko jedna osoba z danej organizacji ma prawo do uczestniczenia 
w bezpłatnych szkoleniach firmy ARTHUR - Edukacja Biznesu.

4) W przypadku niestawienia się uczestnika organizacja traci prawo do zgłaszania kolejnych uczestników na okres 3 miesięcy kalendarzowych.

5) W przypadku odwołania szkolenia lub niestawienia się uczestnika na szkolenie informacje niniejsze nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony organizacji zgłaszających uczestników .

Z oferty skorzystali dotychczas:

Amnesty International Polska

Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Polsce


 

Amnesty International jest światowym ruchem działającym na rzecz zapobiegania naruszeniom fundamentalnych praw człowieka.

Organizacja stawia sobie następujące, podstawowe cele:

 • natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich więźniów sumienia - osób więzionych z powodu przekonań, koloru skóry, płci, pochodzenia, języka czy religii, nie stosujących przemocy ani nie opowiadających się za jej użyciem;
 • zapewnienie wszystkim więźniom politycznym uczciwych i szybkich procesów sądowych;
 • zaprzestanie stosowania kary śmierci, tortur i innych form okrutnego traktowania więźniów;
 • położenie kresu "zaginięciom" i pozasądowym egzekucjom 

Działalność Amnesty International jest finansowana ze składek członkowskich i dotacji indywidualnych. Organizacja nie przyjmuje funduszy pochodzących od rządów. W roku 1977 Amnesty International przyznana została Pokojowa Nagroda Nobla za "wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie".

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest jedną z największych organizacji charytatywnych na świecie. 

Od 54 lat zajmujemy się opieką nad dziećmi osieroconym i opuszczonymi. W świecie istnieją już 423 Wioski w 131 krajach, w których opiekujemy się 40 tysiącami dzieci. 

W Polsce istnieją trzy Wioski - w Biłgoraju, Kraśniku i Siedlcach oraz Dom Młodzieży SOS w Lublinie, w których przebywa 300 dzieci. 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zajmuje się dziećmi, którym trudno jest znaleźć miejsce w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z powodu licznego rodzeństwa i konieczności rozdzielenia dzieci w wypadku adopcji. 

Wioska Dziecięca składa się z kilkunastu domków, w których mieszka mama zastępcza z 6-7 dzieci.

 Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest apolityczną organizacją dobroczynną i utrzymuje się ze środków przekazywanych przez indywidualnych darczyńców.

 

 

Zgłoszenie chęci bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu ARTHUR - Edukacja Biznesu

Zgłoszenie          Pytanie 

Informacja o zgłaszajacym:

Imię i nazwisko 
osoby zgłaszającej
*
Stanowisko*
Organizacja*
E-mail*
Tel.
www*
 

Temat szkolenia*

 

Imię i nazwisko 
osoby zgłaszanej
*
E-mail*

 

Cele organizacji:

Formy działalności organizacji:

Dlaczego zgłoszona zostaje ta osoba?:

Uwagi:

Wysłanie danych zawartych w niniejszym formularzu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu przez ARTHUR - Edukacja Biznesu.