O FIRMIE | SZKOLENIA | BIBLIOTEKA | KONTAKT
Jesteś: www.arthur.com.pl > O Firmie

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Temat: Prognozowanie sprzedaży
.

Metody, techniki i narzędzia prognozowania sprzedaży

Magniskin Oil
Zadbaj o swoją cerę
https://magniskinbeautyskinoil.com/

 

Główne zagadnienia:

PROGNOZOWANIE - wprowadzenie
Prognozowanie sprzedaży rozpoczynamy zawsze od ustalenia jego celu i przedmiotu. Wyniki prognozowania sprzedaży mogą być użyteczne przede wszystkim jako dane wejściowe do planu strategicznego bądź operacyjnego. Z tego punktu widzenia istotne jest rozróżnienie prognozy sprzedaży w długim i krótkim okresie.

WPROWADZENIE DO PROGNOZOWANIA DŁUGOOKRESOWEGO SPRZEDAŻY
Wspomaga planowanie strategiczne i jest potrzebne przede wszystkim do zaplanowania zmian organizacyjnych, opracowania nowych form marketingu i sprzedaży, planowania inwestycji i sporządzania budżetu firmy.

WPROWADZENIE DO PROGNOZOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO SPRZEDAŻY
Służy do oceny realizacji bieżącej strategii. Prognozowanie krótkookresowe weryfikuje prawidłowość oszacowania popytu w przewidywaniach długookresowych.

PRZEDMIOT PROGNOZOWANIA

 • Popyt rynkowy. Wypracowanie formuły matematycznej przedstawiająca popyt jako zależność wielkości występującego na rynku popytu od czynników, które nań wpływają

 • Mierniki popytu, czyli wielkości, które dadzą się statystycznie zaobserwować, np. wielkość sprzedaży, wydatki ludności na dany artykuł, itp.

POJEMNOŚĆ RYNKU, czyli zdolność do absorpcji produktów i usług:

 • Co decyduje o absorpcji?

 • Czy istnieje górny limit absorpcji (nasycenia) dobrami?

 • Jak jest różnica w poziomie nasycenia pomiędzy dobrami podstawowymi, wyższego rzędu i luksusowymi?

 • W jaki sposób badać pojemność w przypadku potrzeb i produktów istniejących?

 • W jaki sposób badać i przewidywać pojemność usług i produktów, których na rynku jeszcze nie ma?

 • Wykorzystanie czynników rynkowych decydujących o pojemności rynku w danej branży, np. wiek konsumentów, miejsce zamieszkania, przynależność do grup społeczno zawodowych, itp.

POTENCJAŁ RYNKU, czyli ilość produktów i usług, które konsumenci są w stanie nabyć zależnie od ceny dobra i dochodu, w zależności od:

 • Siły nabywczej konsumentów

 • Strategii marketingowych producentów, np. ceny dóbr ustalone przez producentów, kanały i formy dystrybucji, marże handlowe

TECHNIKI PROGNOZOWANIA, czyli trzy główne źródła informacji

 • co ludzie mówią – źródło zawiera informacje o opiniach nabywców lub osób blisko związanych ze sprzedażą na temat intencji zakupów i przyszłej sprzedaży.

 • co ludzie robią – źródło zawiera informacje płynące z testowania nowych produktów lub nowych kanałów dystrybucji.

 • co ludzie zrobili – źródło zawiera informacje o zachowaniach kupujących w przeszłości.

JAKOŚCIOWE TECHNIKI PROGNOZOWANIA

 • Metoda ekspercka

 • Metoda delficka (panel ekspertów)

 • Badanie opinii osób bezpośrednio zajmujących się sprzedażą

 • Metoda grupy dyskusyjnej z ekspertami (zbieranie prognoz sprzedaży od hurtowników, dealerów, przedstawicieli handlowych)

 • Ustalenie prognozy sprzedaży na podstawie opinii kierownictwa (burza mózgów)

 • Badanie intencji zakupów (ankietowanie kupujących)

Order now
Pas magnetyczny na ból pleców
https://taneralpro.com/

 

Korzyści:
 • Praktyczne zapoznanie się definicjami i pojęciami z zakresu ekonomii, marketingu, ekonometrii

 • Przełożenie teoretycznych modeli prognozowania na codzienną praktykę sprzedażową

 • Wypróbowanie na realnych własnej firmy różnorodnych metod i narzędzi do prognozowania

 • Wypracowanie najskuteczniejszej metody planowania do własnej branży i produktu

 • Urealnienie planów marketingowych

 • Umiejętność „wkomponowania” prognoz sprzedażowych w strategię firmy

 • Ustalenie dochodu na realnym poziomie

Odbiorcy:

Szefowie sprzedaży wszystkich szczebli zarządzania

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Account Management | Asertywność w kontaktach zawodowych i prywatnych | Coaching i mentoring | Finanse i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu sprzedażą | Inteligencja emocjonalna (EQ) | Komunikacja interpersonalna a efektywność działań | Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów | Lobbying – geneza, definicja, działania praktyczne | Merchandising | Motywowanie | Negocjacje | Negocjacje dla kupców sieci handlowych | Obsługa klienta | Ocena pracownika | Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych | Prognozowanie sprzedaży | Prowadzenie zebrań | Re-engineering | Rekrutacja i selekcja | Retoryka, czyli szuka prowadzenia dyskusji i argumentacji | Sprzedaż | Stres - radzenie sobie ze stresem i jego skutkami | Systemy wynagradzania w dziale sprzedaży | Techniki i mechanizmy manipulacji – jak im nie ulegać? | Telemarketing | Zarządzanie czasem | Zarządzanie konfliktem – rozpoznawanie i rozwiązywanie | Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce | Zarządzanie projektem od A do Z | Zarządzanie terytorium przez przedstawiciela handlowego | Zarządzanie zespołem sprzedawców

 

wszelkie prawa zastrzeżone
ARTHUR - Edukacja Biznesu