O FIRMIE | SZKOLENIA | BIBLIOTEKA | KONTAKT
Jesteś: www.arthur.com.pl > O Firmie

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Temat: Komunikacja interpersonalna a efektywność działań
. Jak mówić, aby zyskać akceptację? Jak słuchać, żeby zrozumieć?
Główne zagadnienia:

AKTYWNE SŁUCHANIE I OBSERWACJA ZACHOWAŃ NIEWERBALNYCH, czyli o roli odbiorcy
Zdaniem eksperta w dziedzinie ludzkich zachowań, Alberta Mehrabiana, 55 procent naszej komunikacji przekazywane jest w postaci niewerbalnej, 38 procent poprzez ton 
i modulację głosu, a jedynie 7 procent poprzez słowa. Powinniśmy zatem starać się rozwijać swoje umiejętności w następujących obszarach:

Order now
Pas magnetyczny na ból pleców
https://taneralpro.com/

 

 

 • Rozpoznawanie języka ciała, czyli jak rozpoznać nieufność, gniew, nerwowość, znudzenie

 • Słuchanie i obserwowanie, czyli jak uczulić się na ton głosu, okazywać zrozumienie dla uczuć, robić notatki, utrzymywać kontakt wzrokowy, etc.

 • Zadawanie pytań, czyli jak pytać jasno i konkretnie, uzyskiwać dodatkowe informacje, rozważać każde pytanie nim udzielimy odpowiedzi, etc.

 • Zadawania pytań otwartych i zamkniętych

 • Okazywanie zrozumienia

 • Postawa

 • Kontakt wzrokowy

 • Parafrazy

UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTOWANIA INFORMACJI, czyli o roli nadawcy
Jasne wypowiadanie się jest ćwiczone w tym module na bazie trzech zagadnień:

 • Skupienia uwagi poprzez gestykulację dopasowaną do słów, używanie zrozumiałych terminów i odpowiednie tempo mówienia.

 • Logiki wypowiedzi, dzięki jasnej strukturze i podsumowaniom

 • Zwiększenia akceptacji wysuwanych propozycji poprzez dopasowanie wypowiedzi do poziomu słuchaczy, wypunktowanie korzyści i zaangażowanie.

ANALIZA TRANSAKCYJNA
Analiza transakcyjna to dziedzina komunikowania się, opracowana przez Erica Berne'a 
w Stanach Zjednoczonych w latach 1952-1970, usiłuje ona wyjaśnić głębokie mechanizmy, które kierują kontaktami między ludźmi w życiu zawodowym, rodzinnym itd.  Najogólniej rzecz biorąc stosujemy tę technikę w celu o
dkrycia w zachowaniach swoich i partnera dominującego stanu osobowości i wybraniu właściwej reakcji, która pomoże osiągnąć cel:

Magniskin Oil
Zadbaj o swoją cerę
https://magniskinbeautyskinoil.com/

 

 

 • Stan osobowości – DOROSŁY, czyli część psychiki uformowana w trakcie dorosłego życia. Niezbędny do opanowywanie własnych emocji, myślowego opracowywania danych oraz ich analizowania, uświadomienia sobie swoich słabych i mocnych stron oraz samoograniczeń

 • Stan osobowości – DZIECKO, czyli część psychiki uformowana przez rodzinę. Niezbędny do sprawnego funkcjonowania w sferze życia emocjonalnego i uczuciowego, "smakowania" życia i dostrzegania jego różnorodnych odcieni, funkcjonowania w sferze wyobraźni, marzeń, fantazji

 • Stan osobowości – RODZIC, czyli część psychiki przejęta od własnych rodziców, wychowawców.

PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE (NLP) - przekraczanie barier komunikacyjnych

NLP jest nauką i sztuką komunikowania się zarazem. Zmierza do odpowiedzi na pytanie, jak wybijające się jednostki, które stanowią dla nas wzorce w różnych dziedzinach, dochodziły do swoich rezultatów. Analizowanie tych zachowań doprowadziło do powstania licznych modeli usprawniających komunikację m. in. w biznesie, edukacji, życiu prywatnym.

Pierwszy kontakt z klientem, podwładnym, współpracownikiem. jak skutecznie dotrzeć do drugiego człowieka?

 • Kreowanie i korzystanie z pomocnych zasobów w postaci siły, pewności siebie itp. czerpanych z przeszłych doświadczeń

 • Typy orientacji zmysłowych: kinestetycy, wzrokowcy, słuchowcy

 • Rozpoznawanie typów prezentacji drugiej osoby i co z tego wynika?

Co tak naprawdę mówią ludzie?

 • Rodzaje zniekształceń procesu komunikacji (tzw. metamodele komunikacji)

 • Skuteczne usuwanie zniekształceń językowych

 • Docieranie do rzeczywistych potrzeb innych ludzi

 • Sztuka stawiania kluczowych pytań

Jak uczynić wzajemne relacje bardziej efektywnymi i jak osiągać porozumienie?

 • Rola i znaczenie metaprogramów, czyli jak zmienić swoje widzenie świata

 • Efektywna komunikacja w zespole - dopasowanie się do modelu świata drugiej osoby

 • Zwiększenie możliwości osiągania zamierzonych celów poprzez zmianę negatywnych doświadczeń z przeszłości

Korzyści:
 • Umiejętność potrzebna zarówno w sytuacjach zawodowych jak i prywatnych.

 • Umiejętność poznawania siebie samego i swoich potrzeb w celu polepszenie efektywności komunikowania się.

 • Zdolność bardziej zrozumiałego prezentowania swoich pomysłów i myśli.

 • Unikanie konfliktów wynikających z niewłaściwego zrozumienia naszych intencji.

 • Dopasowanie swojego wizerunku i sposobu komunikowania się do określonych sytuacji i potrzeb.

 • Poznanie psychologicznych typów osobowości warunkujące sposób myślenia 
  i działania.

 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych – konflikty z klientami,  współpracownikami.

 • Umiejętność odczytywania ukrytych treści poprzez zrozumienie mowy ciała.

Odbiorcy: Szkolenie przydatne każdemu!

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Account Management | Asertywność w kontaktach zawodowych i prywatnych | Coaching i mentoring | Finanse i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu sprzedażą | Inteligencja emocjonalna (EQ) | Komunikacja interpersonalna a efektywność działań | Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów | Lobbying – geneza, definicja, działania praktyczne | Merchandising | Motywowanie | Negocjacje | Negocjacje dla kupców sieci handlowych | Obsługa klienta | Ocena pracownika | Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych | Prognozowanie sprzedaży | Prowadzenie zebrań | Re-engineering | Rekrutacja i selekcja | Retoryka, czyli szuka prowadzenia dyskusji i argumentacji | Sprzedaż | Stres - radzenie sobie ze stresem i jego skutkami | Systemy wynagradzania w dziale sprzedaży | Techniki i mechanizmy manipulacji – jak im nie ulegać? | Telemarketing | Zarządzanie czasem | Zarządzanie konfliktem – rozpoznawanie i rozwiązywanie | Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce | Zarządzanie projektem od A do Z | Zarządzanie terytorium przez przedstawiciela handlowego | Zarządzanie zespołem sprzedawców

wszelkie prawa zastrzeżone
ARTHUR - Edukacja Biznesu