O FIRMIE | SZKOLENIA | BIBLIOTEKA | KONTAKT
Jesteś: www.arthur.com.pl > O Firmie

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Temat: Finanse i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu sprzedażą
. Dwa plus dwa nie zawsze równa się cztery.
Główne zagadnienia:

W programie uwzględniono najnowsze rozwiązania z rachunkowości zarządczej wykładane na studiach dyplomowych i podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Koncepcje te, prezentowane na podstawowym poziomie, nie wymagają specjalizacji 
z zakresu rachunkowości i finansów. Osoby odpowiedzialne za sprzedaż mogą wdrażać je we własnym zakresie wspólnie z kontrolerami finansowymi i w celu intensyfikacji współpracy z innymi częściami organizacyjnymi przedsiębiorstwa

Magniskin Oil
Zadbaj o swoją cerę
https://magniskinbeautyskinoil.com/

 

 

 

 • Planowanie i analiza przychodów, kosztów oraz wyniku ze sprzedaży.

 • Planowanie przychodów i wyniku ze sprzedaży. Budżetowanie przepływów środków pieniężnych.

 • Analiza odchyleń od wielkości planowanych: z tytułu zmian 
  w wielkości i strukturze sprzedaży, z tytułu zmian wielkości rynku i udziału w rynku, z tytułu zmian cen i marż.

 • Kalkulacja rentowności klientów / segmentów sprzedaży.

 • Zastosowanie najnowszych rozwiązań rachunku kosztów, 
  w szczególności rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing) dla analizy kosztów procesu obsługi poszczególnych klientów / segmentów.

 • Analiza kosztów finansowych związanych z klientem (kredyt kupiecki, udzielone upusty, utracone należności).

 • Decyzje cenowe.

 • Zastosowanie rachunku kosztów zmiennych dla decyzji krótkookresowych.

 • Zastosowanie najnowszych rozwiązań rachunku kosztów dla długookresowych strategii cenowych, takich jak: rachunek kosztów docelowych (target costing), rachunek cyklu życia produktów (klientów).

 • Ocena efektów działalności:

 • Finansowe i niefinansowe mierniki efektów działalności pracowników działów handlowych. Powiązanie oceny 
  z motywowaniem i wynagradzaniem.

 • Zastosowanie najnowszych rozwiązań do oceny efektów działalności, w szczególności zrównoważonej karty osiągnięć (balanced scorecard). Wymiana informacji pomiędzy działami przedsiębiorstwa w celu uzyskania zbieżności celów przy realizacji strategii.

Korzyści:
 • Umiejętność zastosowania różnorodnych metod planowania sprzedaży.

 • Przewidywanie zmian w trendach ekonomicznych.

 • Wyliczenie realnych kosztów obsługi wybranych klientów.

 • Podejmowanie ekonomicznie uzasadnionych decyzji o promocjach i obniżkach cen.

 • Posługiwanie się miernikami efektywności działów i poszczególnych handlowców.
Odbiorcy:
 • Menedżerowie ds. kluczowych klientów

 • Szefowie sprzedaży

 • Doświadczeni handlowcy
Order now
Pas magnetyczny na ból pleców
https://taneralpro.com/

 

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Account Management | Asertywność w kontaktach zawodowych i prywatnych | Coaching i mentoring | Finanse i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu sprzedażą | Inteligencja emocjonalna (EQ) | Komunikacja interpersonalna a efektywność działań | Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów | Lobbying – geneza, definicja, działania praktyczne | Merchandising | Motywowanie | Negocjacje | Negocjacje dla kupców sieci handlowych | Obsługa klienta | Ocena pracownika | Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych | Prognozowanie sprzedaży | Prowadzenie zebrań | Re-engineering | Rekrutacja i selekcja | Retoryka, czyli szuka prowadzenia dyskusji i argumentacji | Sprzedaż | Stres - radzenie sobie ze stresem i jego skutkami | Systemy wynagradzania w dziale sprzedaży | Techniki i mechanizmy manipulacji – jak im nie ulegać? | Telemarketing | Zarządzanie czasem | Zarządzanie konfliktem – rozpoznawanie i rozwiązywanie | Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce | Zarządzanie projektem od A do Z | Zarządzanie terytorium przez przedstawiciela handlowego | Zarządzanie zespołem sprzedawców

wszelkie prawa zastrzeżone
ARTHUR - Edukacja Biznesu