O FIRMIE | SZKOLENIA | BIBLIOTEKA | KONTAKT
Jesteś: www.arthur.com.pl > O Firmie

 

Inteligencja emocjonalna (EQ)

Termin: 11- 12 stycznia 2002, sobota - niedziela

Miejsce: 

Cena: 999 zł / osobę. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały merytoryczne dla uczestników, przerwy kawowe, lunch. Informacja o zniżkach

Magniskin Oil
Zadbaj o swoją cerę
https://magniskinbeautyskinoil.com/

 

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Osiągnięcie zadowolenia ze swoich działań i zachowanie szacunku do siebie samego

 • Możliwość sprawdzenia skutków przekazywania określonych informacji

 • Uświadomienie roli i znaczenia komunikacji niewerbalnej i jej znaczącego wpływ na skuteczność porozumiewania się

 • Większa tolerancja w stosunku do zachowań własnych i cudzych

 • Zmniejszenie stresu jako wynik polepszenia relacji międzyludzkich

 • Zdolność bardziej zrozumiałego prezentowania swoich pomysłów i myśli.

 • Dopasowanie swojego wizerunku i sposobu komunikowania się do określonych sytuacji i potrzeb.

 • Poznanie psychologicznych typów osobowości warunkujące sposób myślenia i działania.

 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych – konflikty z klientami,  współpracownikami.

Zakres tematyczny szkolenia:

Inteligencja emocjonalna jest określana jako zdolność do rozpoznawania uczuć własnych i innych ludzi, motywowania się emocjami oraz kierowania emocjami w relacjach z innymi ludźmi. Inteligencja emocjonalna tzw. EQ ma wpływ na to, jak wykorzystujemy swoje umiejętności i wiedzę w życiu codziennym i zawodowym a  rozwijanie tych umiejętności ma pierwszorzędne znaczenie w sprawnej komunikacji.  

Pięć podstaw inteligencji emocjonalnej koniecznych do sprawnego komunikowania się

 

 • Znajomość własnych emocji, czyli rozpoznawania emocji w chwili jej powstania. Pozwala to na lepsze kierowanie swoim życiem i podejmowanie trafnych decyzji.

  Order now
  Pas magnetyczny na ból pleców
  https://taneralpro.com/


 • Kierowanie emocjami, czyli radzenie sobie w sytuacji kiedy występują niemiłe uczucia np. niepokoju, irytacji, złości.

 • Zdolność motywowania się, czyli samokontrola emocjonalna

 • Rozpoznawanie emocji u innych, czyli empatia. Ta umiejętność pozwala na słuchanie emocji innych i właściwe reagowanie na potrzeby

 • Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi, czyli kierowanie emocjami innych osób