O FIRMIE | SZKOLENIA | BIBLIOTEKA | KONTAKT
Jesteś: www.arthur.com.pl > O Firmie

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Temat: Coaching i mentoring
. Jak uczyć rzetelnej pracy i odpowiedzialności?
Główne zagadnienia:

Sokrates mniemał, że każdy człowiek nosi w sobie wiedzę, ale jej sobie nie uświadamia. należy mu zatem pomóc, aby wydobyć zeń prawdę. Sokrates czynił to przy pomocy pytań. Jego metoda była metodą wspólnego szukania wiedzy, metodą, która nosi dziś nazwę coachingu oraz mentoringu.

Coaching to zadanie dla kierownika, który na co dzień ponosi odpowiedzialność za wyniki podwładnego. Zachodzi tu więc prosta relacja zależności zawodowej.

Order now
Pas magnetyczny na ból pleców
https://taneralpro.com/

 

 

Mentor zaś to ktoś, kto pełni rolę przyjaciela i zaufanego doradcy swoich podopiecznych. Interesuje ich rozwój zawodowy pracowników, ale rozpatrują go w dłuższej perspektywie niż bezpośredni przełożeni. Mentorami powinni być bardziej doświadczeni pracownicy, o długoletnim stażu i na ogół starsi od swoich podopiecznych

Szkolenie koncentruje się wokół odpowiedzi na pięć pytań wynikających z praktycznego podejścia do coachingu i mentoringu w trakcie codziennej pracy zarządczej.

 • Pytanie pierwsze dotyczy postawy wobec ludzi

 • Pytanie drugie dotyczy diagnozy potrzeb podopiecznych

 • Pytanie trzecie jest pytaniem o wspólne cele i zadania

 • Pytanie czwarte służy nabyciu umiejętnościom codziennego prowadzenia coachingu oraz mentoringu

PYTANIE PIERWSZE:
Czy cenisz swoich ludzi na tyle, aby poświęcać im wysiłek? Czyli o postawie etycznej w nauczaniu.

 • Czy zadbałeś o stworzenie odpowiedniego środowiska, w którym ludzie wolą raczej działać samodzielnie i popełniać błędy niż być biernymi wykonawcami poleceń?

 • Czy masz coś wartościowego do przekazania innym?

 • Czy wierzysz, że ludzie chcą się uczyć?

 • Czy okazujesz szacunek swoim podwładnym?

 • Czy wydaje ci się, że wyzwalasz poczucie ich wartości i chęć dalszej pracy nad swoimi umiejętnościami?

 • Czy sądzisz, że nauka wymaga dwustronnej wymiany informacji i pełnego zaangażowania obu stron?

PYTANIE DRUGIE:
Co tak naprawdę wiesz o swoich podwładnych? Czyli diagnoza potrzeb pracowników.

 • W jakich sytuacjach coaching mentoring jest współpracownikom niezbędny:

 • Nauka?

 • Wdrożenie w nowe obowiązki?

 • Rozwiązywanie problemów?

 • Konstruktywna krytyka i pochwały?

 • Czy wiesz jak dostosować aktualny poziom umiejętności uczącego się do stawianych wymagań i sytuacji?

 • Czy potrafisz rozpoznać styl uczenia się swoich podwładnych i dostosować do swojego stylu nauczania:

 • Teoretyk?

 • Praktyk?

 • Analityk?

 • Eksperymentator?

 • Niedawne badania nad zarządzaniem wykazują, że pracownicy nie wykonują tego co powinni ponieważ po pierwsze - nie wiedzą co mają robić, po drugie - myślą, że to wykonują. Zatem czy zadbaliśmy o akceptację podopiecznych wobec zakładanych celów i zadań?

PYTANIE TRZECIE:
Czy wiesz dokąd chcecie podążać? Czyli zaplanuj wspólne działania.

 • Czy ustaliłeś wspólne zadania i cele do osiągnięcia?
  Pamiętaj, że cel to konkretny rezultat oczekiwany od pracownika. Powinien być pozytywnym, jasnym i konkretnym stwierdzeniem, które jest tak sformułowane by osiągnąć wymierny wynik. Cel powinien odpowiadać kryterium WARTO:

 • Wymierny, czyli dający się zmierzyć.

 • Ambitny, ale i Akceptowany przez przełożonego i pracownika.

 • Realistyczny, czyli uwzględniający możliwości pracownika i firmy.

 • Terminowy, czyli mający określone punkty kontrolne.

 • Opisany, czyli o ile możliwe zapisany podczas wspólnych ustaleń.

Zadanie natomiast jest powodem dla jakiego istnieje dane stanowisko, ma bezpośredni i główny wpływ na rezultat czyli osiągnięcie celu. Zadania są więc etapami dojścia do celu.

 • Czy wiesz jakie zasady rządzą andragogiką, czyli metodologią nauczania dorosłych?

 • Czy ustaliłeś reguły okresowego monitorowania wyników oraz sprawdzania w praktyce efektów nauczania?

 • Czy zapewniłeś odpowiedni czas i przestrzeń potrzebną do nauczania?

PYTANIE CZWARTE.
Czy wiesz jak przełożyć filozofię coachingu na codzienne działanie? Czyli organizacja spotkania szkoleniowego.

Komunikacja jest podstawą skutecznego coachingu i dobrego mentoringu. Wynika to z nastawienia, ale i umiejętności. Zdaniem eksperta w dziedzinie ludzkich zachowań, Alberta Mehrabiana, 55 procent naszej komunikacji przekazywane jest w postaci niewerbalnej, 38 procent poprzez ton i modulację głosu, a jedynie 7 procent poprzez słowa. Jeśli to prawda to powinniśmy się starać rozwijać swoje umiejętności w następującym porządku:

Magniskin Oil
Zadbaj o swoją cerę
https://magniskinbeautyskinoil.com/

 

 

 • Rozpoznawanie języka ciała, czyli jak rozpoznać nieufność, gniew, nerwowość, znudzenie

 • Słuchanie i obserwowanie, czyli jak uczulić się na ton głosu, okazywać zrozumienie dla uczuć, robić notatki, utrzymywać kontakt wzrokowy, etc.

 • Zadawanie pytań, czyli jak pytać jasno i konkretnie, uzyskiwać dodatkowe informacje, rozważać każde pytanie nim udzielimy odpowiedzi, etc.

Przekładając te wnioski na konieczne umiejętności, w trakcie szkolenia uczestnicy będą ćwiczyli min.:

 • Umiejętność prezentowania informacji. Jasne udzielanie wyjaśnień jest ćwiczone w tym module na bazie trzech zagadnień:

 • Skupienia uwagi poprzez gestykulację dopasowaną do słów, używanie zrozumiałych terminów i odpowiednie tempo mówienia.

 • Logiki wypowiedzi, dzięki jasnej strukturze i podsumowaniom

 • Zwiększenia akceptacji wysuwanych propozycji poprzez dopasowanie wypowiedzi do poziomu słuchaczy, wypunktowanie korzyści i zaangażowanie.

 • Aktywne słuchanie. Rola odbiorcy jest aktywnie nauczana biorąc pod uwagę umiejętności:

 • Zadawania pytań otwartych i zamkniętych

 • Empatii, czyli współodczuwania emocji drugiej strony

 • Okazywanie zrozumienia

 • Postawy

 • Kontaktu wzrokowego, etc.

 • Metody nauczania podczas grupowych sesji coachingowych – wady, zalety, zastosowania

 • Prezentacje

 • Psychodramy z użyciem kamery wideo

 • Studia przypadków

 • Praca w małych grupach

 • Gry symulacyjne kształcące umiejętności podejmowania decyzji

A poza tym z pewnością nie zaszkodzi poczucie humoru i dużo cierpliwości!

PYTANIE PIĄTE:
Czy potrafiłbyś konstruktywnie skrytykować misję Matki Teresy, czyli o niebywale trudnej umiejętności oceniania bliźnich.

 • Czy wiesz coś na temat asertywnej krytyki?

 • Czy potrafisz oceniać zwięźle, treściwie i w sposób sprzyjający budowaniu wzajemnego zaufania?

 • Czy rozpoznałbyś czynniki hamujące uczenie się?

 • Czy znasz osiągnięcia psychologii w zakresie motywacji, czyli jak w praktyce stosowałbyś najważniejsze teorie motywacji - potrzeb, oczekiwań oraz modyfikacji zachowań?

 • Jakie potrzeby ludzie chcą zaspakajać poprzez pracę?

 • Od fizjologii po samorealizację – kolejne stopnie piramidy Masłowa. Przeniesienie wewnętrznych bodźców na efektywne działania w organizacji.

 • Jak wykorzystać potrzebę władzy i czy warto awansować dobrych pracowników. Odpowiada David McClelland.

 • Co bardziej motywuje – premia, osiągnięcia czy poczucie odpowiedzialności? Wyniki badań Frederica Herzberga

Korzyści:
 • Umiejętność doboru i stosowania metod, skupiających zespół wokół określonej idei.

 • Wpływania na motywację do stawiania przez współpracowników ambitnych celów.

 • Ułatwianie wejścia podopiecznych w nową sytuację zawodową.

 • Umiejętność kształtowanie profilu zawodowo-etycznego współpracowników.

 • Umiejętność zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem coachingu i motywowania.

 • Optymalny dobór metod coachingu do stylu uczenia się podopiecznych.

 • Swobodne posługiwanie się różnorodnymi narzędziami grupowego coachingu, takimi jak psychodramy, prezentacje, studia przypadków.

 • Rozpoznawanie źródeł i radzenie sobie z oporem uczących się.

Odbiorcy:
 • Kierownicy liniowi

 • Szefowie sprzedaży

 • Trenerzy
 • Osoby pełniące rolę mentorów

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Account Management | Asertywność w kontaktach zawodowych i prywatnych | Coaching i mentoring | Finanse i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu sprzedażą | Inteligencja emocjonalna (EQ) | Komunikacja interpersonalna a efektywność działań | Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów | Lobbying – geneza, definicja, działania praktyczne | Merchandising | Motywowanie | Negocjacje | Negocjacje dla kupców sieci handlowych | Obsługa klienta | Ocena pracownika | Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych | Prognozowanie sprzedaży | Prowadzenie zebrań | Re-engineering | Rekrutacja i selekcja | Retoryka, czyli szuka prowadzenia dyskusji i argumentacji | Sprzedaż | Stres - radzenie sobie ze stresem i jego skutkami | Systemy wynagradzania w dziale sprzedaży | Techniki i mechanizmy manipulacji – jak im nie ulegać? | Telemarketing | Zarządzanie czasem | Zarządzanie konfliktem – rozpoznawanie i rozwiązywanie | Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce | Zarządzanie projektem od A do Z | Zarządzanie terytorium przez przedstawiciela handlowego | Zarządzanie zespołem sprzedawców

wszelkie prawa zastrzeżone
ARTHUR - Edukacja Biznesu