O FIRMIE | SZKOLENIA | BIBLIOTEKA | KONTAKT
Jesteś: www.arthur.com.pl > O Firmie

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Temat: Account Management
. Jak współpracować z Kluczowymi Klientami?
Główne zagadnienia:

Szkolenie ma charakter analizy działań, połączonej z planowaniem strategii zarządzania kluczowymi klientami.

Analiza czynników zewnętrznych
(pięć czynników M. E. Portera tzw. analiza 5 sił kształtujących branżę)

 • Jakich metod i kryteriów używać aby analizować działania już istniejącej konkurencji?

 • W jaki sposób przewidywać pojawienie się nowych konkurentów?

 • W jaki sposób substytuty produktów np. X - Cola w zamian oryginalnej Coli, wpływają na trendy rynkowe?

 • Badanie kondycji innych dostawców do naszego klienta?

 • W jaki sposób trendy demograficzne, ekonomiczne, ekologiczne, technologiczne, polityczne, społeczno-kulturowe, wpływają na siłę nabywczą klientów?

Analiza produktów

Order now
Pas magnetyczny na ból pleców
https://taneralpro.com/

 

 

 

 • Na jakim etapie w cyklu życia produktów znajdują się produktu oferowane przez Twoją Firmę oraz w jaki sposób wpływa to na politykę marketingową i sprzedażową?

 • Umiejętność zastosowania tzw. macierzy bostońskiej, jednej z metod służącej do analizy portfolio produktów w dwóch wymiarach - wskaźnik wzrostu rynku (%) oraz proporcjonalnego udziału naszej firmy w rynku.

 • Umiejętność stosowania tzw. macierzy GE (General Electric) pomagającej oszacować atrakcyjność produktu wg dwóch kryteriów: atrakcyjności dla firmy; atrakcyjności dla klientów (rynku).

Analiza klientów

 • Jak kształtują się Twoje obecne relacje z klientami - podstawowa, partnerska? Jaką strategię wybrać z związku z określonym typem relacji?

 • Metody mierzenia satysfakcji klientów w celu analizy mocnych i słabych stron naszej usługi, produktu.

 • Jak kalkulować rentowności klientów na podstawie najnowszych rozwiązań rachunku kosztów, w szczególności rachunku kosztów działań (Activity - Based Costing) dla analizy kosztów procesu obsługi poszczególnych klientów?

 • Analiza kosztów finansowych związanych z klientem (kredyt kupiecki, udzielone upusty, utracone należności).

 Analiza i planowanie sprzedaży

 • Planowanie i analiza przychodów, kosztów oraz wyniku ze sprzedaży.

 • Planowanie przychodów i wyniku ze sprzedaży. Budżetowanie przepływów środków pieniężnych.

 • Analiza odchyleń od wielkości planowanych: z tytułu zmian w wielkości i strukturze sprzedaży, z tytułu zmian wielkości rynku i udziału w rynku, z tytułu zmian cen i marż.
Korzyści:
 • Przeanalizowanie aktualnej sytuacji istniejącej między Kluczowym Klientem i Firmą.
 • Wypracowanie technik monitorowania kluczowych klientów oraz zarysowujących się tendencji.
 • Poznanie i umiejętność stosowania różnorodnych metod planowania sprzedaży.
 • Przeprowadzenie analizy czynników zewnętrznych mających wpływ na siłę lub słabość kluczowego klienta.
 • Opracowanie systemów „wczesnego ostrzegania” przed zagrożeniami.
Magniskin Oil
Zadbaj o swoją cerę
https://magniskinbeautyskinoil.com/

 

Odbiorcy:
 • Menedżerowie ds. kluczowych klientów
 • Szefowie sprzedaży
 • Doświadczeni handlowcy

<<<powrót | wersja do wydrukowania

Account Management | Asertywność w kontaktach zawodowych i prywatnych | Coaching i mentoring | Finanse i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu sprzedażą | Inteligencja emocjonalna (EQ) | Komunikacja interpersonalna a efektywność działań | Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów | Lobbying – geneza, definicja, działania praktyczne | Merchandising | Motywowanie | Negocjacje | Negocjacje dla kupców sieci handlowych | Obsługa klienta | Ocena pracownika | Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych | Prognozowanie sprzedaży | Prowadzenie zebrań | Re-engineering | Rekrutacja i selekcja | Retoryka, czyli szuka prowadzenia dyskusji i argumentacji | Sprzedaż | Stres - radzenie sobie ze stresem i jego skutkami | Systemy wynagradzania w dziale sprzedaży | Techniki i mechanizmy manipulacji – jak im nie ulegać? | Telemarketing | Zarządzanie czasem | Zarządzanie konfliktem – rozpoznawanie i rozwiązywanie | Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce | Zarządzanie projektem od A do Z | Zarządzanie terytorium przez przedstawiciela handlowego | Zarządzanie zespołem sprzedawców

 

wszelkie prawa zastrzeżone
ARTHUR - Edukacja Biznesu